Hoary HomePage 1

Rovers op doortocht

Najaarstrek in Georgië Rovers op doortocht Met een passage van meer dan een miljoen exemplaren is Batumi een van de grootste doortrekpunten voor roofvogels ter wereld. Jaarlijks[...]

Fwiet! Fwiet! Roofvogeltrek in Georgië met Batumi Raptor Count

Aflevering 11 Begin september trok ik naar Batumi, Georgië om de roofvogeltrek met eigen ogen te zien. [...]

Fwiet! Fwiet! Het lot van de akkervogels

Aflevering 10 Gesprek met o.a. Freek Verdonckt en Wouter Vansteelant van werkgroep Grauwe gors.   [...]