Hoary HomePage 1

Begijn columnist bij MO*

Cabaretier, natuurliefhebber en kersvers MO*columnist Begijn Le Bleu maakt zich zorgen over de Belgische holle wegen. Het zijn de leestekens in ons landschap, zichtbaar van[...]

Corridor: over biodiversiteit met Ignace Schops, bezieler van Nationaal Park Hoge Kempen

Kan economie en natuur een goed huwelijk zijn? Begijn vraagt het aan Ignace Schops, directeur van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland https://soundcloud.com/user-26131932/corridor-1[...]

Fwiet! Fwiet! 35: De Europese broedvogelatlas met Ruud Foppen van Sovon Vogelonderzoek

Op zaterdag 28 november jl. was het zover: de Landelijke Dag, maar dan helemaal online. Via YouTube kon je drie verschillende livestreams met boeiende lezingen[...]